Vendimet e KSHR

  • Postuar më 09/06/2022

VENDIM i KSHR 1 date 07.01.2020

VENDIM i KSHR 2 date 20 01 2020 

VENDIM i KSHR 3 date 28 01 2020

VENDIM i KSHR 4 date 07 02 2020

VENDIM i KSHR 5 date 18 02 2020

VENDIM i KSHR 6 date 25 02 2020 

VENDIM i KSHR 8 date 04 03 2020

VENDIM i KSHR 9 date 10 03 2020

Vendim nr 10 i KSHR ,07. 04. 2020

Vendim nr 11 i KSHR ,09. 04. 2020

Vendim nr 12 i KSHR 15 04 2020 

Vendim nr 13 i KSHR 23. 04 2020 

Vendim nr 14 i KSHR 28. 04 2020

Vendim nr 15, dt 30.04.2020

Vendim i KSHR 16 date 04 05 2020

Vendim nr 17 i KSHR 11 05 2020-converted

Vendim nr 18 date 15 05 2020 (2)

Vendim Final nr 19 date 18 05 2020 -converted

Vendim Final nr 20 i KSHR 19 05 2020 19.05.2020

Vendim 21 KSHR_Shijak pikesore-converted

Vendim KSHR_ nr 22 

Vendim KSHR_ nr 23

Vendim-nr-24-i-KSHR-05 06 2020

Vendim nr 25 i KSHR 08 05 2020

Vendim nr 26 i KSHR date 09.06.2020-converted

Vendim nr 27 i KSHR date 11.06.2020-converted

Vendim nr 28 i KSHR date 12.06.2020-converted

Vendim nr 29 i KSHR date 15.06.2020-converted

KSHR Nr 30 date 19 06 2020

Vendim nr 31 i KSHR date 31.06.2020-converted

Vendim nr 32 i KSHR datë 02 07 2020

Vendimi nr 33 i KSHR datë 06.07.2020

Vendimi nr 34 i KSHR datë 09. 07.2020

Vendimi-KSHR-nr-35-dt-10-07-2020-final

Vendim nr. 36 i KSHR datë 15-07-2020

Vendimi nr. 37 i KSHR dt 17-07-2020

Vendim Final nr 38 i KSHR 20.07.2020

Vendim nr 39 i KSHR datë 22.07.2020

Vendimi KSHR Nr.40 Dt.28.07.2020

Vendimi-I-KSHR-nr-41-dt-30.07.2020

Vendimi-Nr-42-date-03.08.2020

KSHR-43-date-07.08.2020

KSHR-44-date-12.08.2020

KSHR-45-20.08.2020

KSHR-46.-27.08.2020

KSHR.47 Dt.02.09.2020

KSHR.48 Dt.03.09.2020

KSHR Nr.49 Dt.04.09.2020.

KSHR Nr.50 Dt.10.09.2020

Vendimi i KSHR Nr.51 Dt.16.09.2020

Vendim i KSHR Nr.52 Dt.30. 09.2020

KSHR Nr.53 Dt.10.10.2020

KSHR Nr.54 Dt.19.10.2020

KSHR Nr.55 Dt.30.10.2020

KSHR Nr.56 Dt.04.11.2020

KSHR Nr.57 Dt.09.11.2020

KSHR Nr.58 Dt.16.11.2020

KSHR Nr.59 Dt. 20.11.2020

KSHR Nr.60 Dt.24.11.2020

KSHR Nr.61 Dt. 27.11.2020

KSHR Nr.62 Dt. 01.12.2020

KSHR Nr.63 Dt. 04.12.2020

KSHR Nr.64 Dt. 07.12.2020

KSHR Nr.65 Dt.11.12.2020

KSHR Nr.66 Dt.16.12.2020

KSHR Nr.67 Dt.17.12.2020

KSHR Nr.68 Dt.21.12.2020

KSHR Nr.69 Dt.23.12.2020

KSHR Nr.70 Dt.12.01.2021

KSHR Nr.71 Dt.14.01.2021

KSHR Nr.72 Dt.18.01.2021

KSHR Nr.73 Dt.20.01.2021

KSHR Nr.74 Dt.01.02.2021

KSHR Nr.75 Dt.15.02.2021

KSHR Nr.76 Dt.17.02.2021

KSHR Nr.77 Dt.22.02.2021

KSHR Nr.78 Dt.25.02.2021

KSHR Nr.79 Dt.01.03.2021 

KSHR Nr.80 Dt.05.03.2021

KSHR Nr.81 Dt.11.03.2021

KSHR Nr.82 Dt.16.03.2021

KSHR Nr.83 Dt.19.03.2021

KSHR Nr.84 Dt.25.03.2021

KSHR Nr.85 Dt.26.03.2021

KSHR Nr.86 Dt.06.04.2021

KSHR Nr.87 Dt.12.04.2021

KSHR Nr.88 Dt.10.05.2021

KSHR Nr.89 Dt.28.05.2021

KSHR Nr.90 Dt.14.06.2021

KSHR Nr.91 Dt.17.06.2021

KSHR Nr.92 Dt.02.07.2021

KSHR Nr.93 Dt.21.07.2021

KSHR Nr.94 Dt.01.09.2021

KSHR Nr.95 Dt.28.09.2021

KSHR Nr.96 Dt.04.10.2021

KSHR Nr.97 Dt.17.11.2021

KSHR Nr.98 Dt.06.12.2021

KSHR Nr.99 Dt.04.2.2022

KSHR Nr.100 Dt.07.03.2022

KSHR Nr.101 Dt.13.04.2022

KSHR Nr.102 Dt.30.05.2022

KSHR 103 Dt. 09.06.2022