Vendimet e KSHR

  • Postuar më 16/11/2020

VENDIM i KSHR 1 date 07.01.2020-converted

VENDIM i KSHR 2 date 20 01 2020-converted

VENDIM i KSHR 3 date 28 01 2020-converted

VENDIM i KSHR 4 date 07 02 2020-converted

VENDIM i KSHR 5 date 18 02 2020-converted

VENDIM i KSHR 6 date 25 02 2020 -converted (1)

VENDIM i KSHR 8 date 04 03 2020-converted

VENDIM i KSHR 9 date 10 03 2020-converted

Vendim nr 10 i KSHR ,07. 04. 2020-converted

Vendim nr 11 i KSHR ,09. 04. 2020-converted

Vendim nr 12 i KSHR 15 04 2020 i azhornuar

Vendim nr 13 i KSHR 23. 04 2020 -converted

Vendim nr 14 i KSHR 28. 04 2020-converted

Vendim nr 15, dt 30.04.2020-converted

Vendim i KSHR 16 date 04 05 2020-converted

Vendim nr 17 i KSHR 11 05 2020-converted

Vendim nr 18 date 15 05 2020 (2)-converted

Vendim Final nr 19 date 18 05 2020 -converted

Vendim Final nr 20 i KSHR 19 05 2020 19.05.2020

Vendim 21 KSHR_Shijak pikesore-converted

Vendim KSHR_ nr 22 MIREDITE_KAMEZ_KAVAJE (2)-converted

Vendim KSHR_ nr 23 Grantet e Shijakut-converted

Vendim-nr-24-i-KSHR-05 06 2020-converted

Vendim nr 25 i KSHR 08 05 2020

Vendim nr 26 i KSHR date 09.06.2020-converted

Vendim nr 27 i KSHR date 11.06.2020-converted

Vendim nr 28 i KSHR date 12.06.2020-converted

Vendim nr 29 i KSHR date 15.06.2020-converted

KSHR Nr 30 date 19 06 2020

Vendim nr 31 i KSHR date 31.06.2020-converted

Vendim nr 32 i KSHR datë 02 07 2020

Vendimi nr 33 i KSHR datë 06.07.2020

Vendimi nr 34 i KSHR datë 09. 07.2020

Vendimi-KSHR-nr-35-dt-10-07-2020-final

Vendim nr. 36 i KSHR datë 15-07-2020

Vendimi nr. 37 i KSHR dt 17-07-2020

Vendim Final nr 38 i KSHR 20.07.2020

Vendim nr 39 i KSHR datë 22.07.2020

Vendimi KSHR Nr.40 Dt.28.07.2020

Vendimi-I-KSHR-nr-41-dt-30.07.2020

Vendimi-Nr-42-date-03.08.2020

KSHR-43-date-07.08.2020

KSHR-44-date-12.08.2020

KSHR-45-20.08.2020

KSHR-46.-27.08.2020

KSHR.47 Dt.02.09.2020

KSHR.48 Dt.03.09.2020

KSHR Nr.49 Dt.04.09.2020.

KSHR Nr.50 Dt.10.09.2020

Vendimi i KSHR Nr.51 Dt.16.09.2020

Vendim i KSHR Nr.52 Dt.30. 09.2020

KSHR Nr.53 Dt.10.10.2020

KSHR Nr.54 Dt.19.10.2020

KSHR Nr.55 Dt.30.10.2020

KSHR Nr.56 Dt.04.11.2020

KSHR Nr.57 Dt.09.11.2020

KSHR Nr.58 Dt.16.11.2020