Vendime

  • Postuar më 29/06/2022

VKM Nr.447 Dt.29.06.2022

VKM Nr.446 Dt.29.06.2022

VKM Nr.445 Dt.29.06.2022

VKM Nr.412 Dt.15.06.2022

VKM Nr.411 Dt.15.06.2022

VKM Nr.410 Dt.15.06.2022

VKM Nr.392 Dt.09.06.2022

VKM Nr.391 Dt.09.06.2022

VKM Nr.372 Dt.01.06.2022

VKM Nr.321 Dt.18.05.2022

VKM Nr.320 Dt.18.05.2022

VKM Nr.319 Dt.18.05.2022

VKM Nr.318 Dt.18.05.2022

VKM Nr.291 Dt. 11.05.2022

VKM Nr.255 Dt.29.4.2022

VKM Nr.240 Dt.20.04.2022

VKM Nr.239 Dt.20.04.2022

VKM Nr.238 Dt.20.04.2022

VKM Nr.214 Dt.13.04.2022

VKM Nr.199 dt. 06.04.2022

VKM Nr.198 dt. 06.04.2022

VKM Nr.197 dt. 06.04.2022

VKM nr. 186, date 30.03.2022

VKM nr. 185, date 30.03.2022

VKM nr. 184, date 30.03.2022

VKM nr. 183, date 30.03.2022

VKM nr. 182, date 30.03.2022

VKM nr. 181, date 30.03.2022

VKM nr. 180, date 30.03.2022

VKM Nr.167 Dt.18.03.2022

VKM Nr.166 Dt.18.03.2022

VKM Nr.165 Dt.18.03.2022

VKM Nr.164 Dt.18.032022

VKM Nr.163 Dt.18.03.2022

VKM Nr.147 Dt.11.03.2022

VKM Nr.146 Dt.11.03.2022

VKM Nr.145 Dt.11.03.2022

VKM Nr.144 Dt.11.03.2022

VKM Nr.122 Dt.02.03.2022

VKM Nr.120 Dt.02.03.2022

VKM Nr.119 Dt.02.03.2022

VKM Nr.90 Dt.02.09.2022

VKM Nr.89 Dt.09.02.2022

VKM Nr.88 Dt.02.09.2022

VKM Nr.87 Dt.09.02.2022

VKM Nr.86 Dt.09.02.2022

VKM Nr.85 Dt.09.02.2022

VKM Nr.84 Dt.09.02.2022

VKM Nr.83 Dt.09.02.2022

VKM Nr.853 Dt.29.12.2021

VKM Nr.817 Dt.24.12.2021

VKM Nr.774 Dt.15.12.2021

VKM Nr.773 Dt.15.12.2021

VKM Nr.772 Dt.15.12.2021

VKM Nr.771 Dt.15.12.2021

VKM Nr.770 Dt.15.12.2021

VKM Nr.750 Dt.09.12.2021

VKM Nr.749 Dt.09.12.2021

VKM Nr.748 Dt.09.12.2021

VKM Nr.716 Dt.24.11.2021

VKM Nr.715 Dt.24.11.2021

VKM Nr.714 Dt.24.11.2021

VKM Nr.691 Dt.18.11.2021

VKM Nr.690 Dt.18.11.2021

VKM Nr.687 Dt.18.11.2021

VKM Nr.650 Dt.03.11.2021

VKM Nr.627 Dt.27.10.2021

VKM Nr.613 Dt.20.10.2021

VKM Nr.612 Dt.20.10.2021

VKM Nr.592 Dt.13.10.2021

VKM Nr.591 Dt.13.10.2021

VKM Nr.590 Dt.13.10.2021

VKM Nr.572 Dt.6.10.2021

VKM Nr.571 Dt.6.10.2021

VKM Nr.570 Dt.6.10.2021

VKM Nr.545 Dt.29.09.2021

VKM Nr.544 Dt.29.09.2021

VKM Nr.527 Dt.22.09.2021

VKM Nr.514 Dt.18.09.2021

VKM Nr.490 Dt.30.07.2021

VKM Nr.482 Dt.30.07.2021

VKM Nr.481 Dt.30.07.2021

VKM Nr.480 Dt.24.08.2021

VKM Nr.428 Dt.08.07.2021

VKM Nr.427 Dt.08.07.2021

VKM Nr.426 Dt.08.07.2021

VKM Nr.425 Dt.08.07.2021

VKM Nr.424 Dt.08.07.2021

VKM Nr.406 Dt.30.06.2021

VKM Nr.405 Dt.30.06.2021

VKM Nr.404 Dt.30.06.2021

VKM Nr.362 Dt.16.06.2021

VKM Nr.361 Dt.16.06.2021

VKM 360 Dt.16.06.2021

VKM Nr.359 Dt.16.06.2021

VKM Nr.358 Dt.16.06.2021

VKM Nr.357 Dt.16.06.2021

VKM Nr.334 Dt.02.06.2021

VKM Nr.333 Dt.02.06.2021

VKM Nr.328 Dt.02.06.2021

VKM Nr.283 Dt.12.05.2021

VKM Nr.282 Dt.12.05.2021

VKM Nr.281 Dt.12.05.2021

VKM Nr.280 Dt.12.05.2021

VKM Nr.279 Dt.12.05.2021

VKM Nr.240 Dt.14.04.2021

VKM Nr.239 Dt.14.04.2021

VKM Nr.238 Dt.14.04.2021

VKM Nr.237 Dt.14.04.2021

VKM Nr.236 Dt.14.04.2021

VKM Nr.235 Dt.14.04.2021

VKM Nr.234 Dt.14.04.2021

VKM Nr.233 Dt.14.04.2021

VKM Nr.223 Dt.07.04.2021 Per nje ndryshim ne vendimin Nr.66 Dt.29.01.2020 te keshillit te ministrave Per shpalljen e zonens se re per zhvillim ne njesine administrative VORE

VKM Nr.215 Dt.31.03.2021

VKM Nr.213 Dt.31.03.2021

VKM Nr.212 Dt.31.03.2021

VKM Nr.211 Dt.31.03.2021

VKM Nr.206 Dt.25.03.2021

VKM Nr.205 Dt.25.03.2021

VKM Nr.204 Dt.25.03.2021

VKM Nr.203 Dt.25.03.2021

VKM Nr.202 Dt.25.03.2021

VKM Nr.201 Dt.25.03.2021

VKM Nr.200 Dt.25.03.2021

VKM Nr.189 Dt.25.03.2021

VKM N.170 dt 17.03.2021 per nje ndryshim ne vendimin nr7 dt 06.01.2020 te kshillit te ministrave

VKM Nr.169 dt 17.03.2021 per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e rinkostruksionit te objekteve te ish repartit renea

VKM Nr.168 dt 17.03.2021 per kalimin ne pronesi te bashkive Vore dhe Shijak te OA kopshti MUCAJ KOPSHTI NR 1 dhe shkolla e mesme 16 SHTATORI

VKM Nr.155 Dt.03.03.2021 per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin Nr.909 Dt.18.11.2020

VKM Nr.153 Dt.10.03.2021 per nje ndryshim ne vendimin nr 8 dt 06.01.2020 te KM

VKM Nr.152 Dt10.03.2021 per kalimin ne pronesi te bashjise shijak te njesive individuale te banimit

VKM Nr.151 Dt 10.03.2021 per perdorimin e fondit per rinderetimin e cerdhes VALIAS ne KAMZE

VKM Nr.150 Dt.10.03.2021 per rindertimin e godines administrative ne ZRZHD ne Vailaz Kamez

VKM Nr.149 Dt.10.03.2021 per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e rindertimit te BI ne bashkine LEZHE

VKM Nr.148 Dt.10.03.2021 per kalimin ne pronesi te B. durres dhe rrogozhine te OA shkolla NEIM BABAMETO dhe shkolla GOSE

VKM Nr.147 Dt.10.03.2021 per shfuqizimin e vendimint nr62 dt29.01.2020 me vkm per shpalljen e ZRZH ne njesine administrative DURRES

VKM Nr.112 Dt.24.02.2021 per nje ndryshim te vendimit Nr80 Dt 31.01.2020 te keshillit te ministrave

VENDIM Nr. 133 Dt. 3.3.2021

VENDIM Nr.132 Dt.03.03.2021 PER PERDORIMIN E FONDIT TE RINDERTIMIT PER FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TE NJESIVE INDIVIDUALE TE BANIMIT DHE NJESIVE TE BANIMIT NE NDERTESA PALLAT NE BASHKINE VORE

VENDIM Nr. 131 Dt.3.3.2021

VENDIM Nr.130 Dt.03.03.2021 PER PERDORIMIN E FONDIT TE RINDERTIMIT PER FINANCIMIN E RINDERTIMIT TE BANESAVE INDIVIDUALE NE BASHKINE DURRES

VENDIM Nr.129 Dt.03.03.2021 PER PERDORIMIN E FONDIT TE RINDERTIMIT PER FINANCIMIN E PERGATITJES SE SHESHEVE TE NDERTIMIT NE BASHKINE TIRANE

VENDIM Nr. 128 Dt. 3.3.2021

VENDIM Nr.122 Dt.03.03.2021 PER MIRATIMIN EKATEGORISE SE NDERTESAVE QE PERJASHTOHEN NGA LIGJI Nr.116 2016 PER PERFORMANCEN E ENERGJISE SE NDERTESAVE

VKM nr. 111 per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr 587 te keshillit te ministrave per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e rindertimit te njesive te banimit ndertesa te demtuara

VKM nr. 110, per perdorimin e fondit te rindertimit per financimin e rindertimit te banesave individuale , ne bashkite Lezhe dhe Shijak

Vendim Nr.109,per perdorimin e fondit te rindertimit,per financimin e rinkostruksionit te njesive individuale te banimit ne ndertesa pallat,ne bashkine Vore

VKM Nr.99 Dt.17.02.2021

VKM Nr.98 Dt.17.02.2021

VKM Nr.72 Dt.03.02.2021

VKM Nr.71 Dt.03.02.2021

VKM Nr.70 Dt.03.02.2021

VKM Nr.69 Dt.03.02.2021

VKM Nr.68 Dt.03.02.2021

VKM Nr.53 Dt.27.01.2021

VKM Nr.52 Dt.27.01.2021

VKM Nr.51 Dt.27.01.2021

VKM Nr.50 Dt.27.01.2021

VKM Nr.49 Dt.27.01.2021

VKM Nr.48 Dt.27.01.2021

VKM Nr.27 Dt.20.01.2021

VKM Nr.26 Dt.20.01.2021

VKM Nr.25 Dt.20.01.2021

VKM Nr.24 Dt.20.01.2021

VKM Nr.23 Dt.20.01.2021

VKM Nr.22 Dt.20.01.2021

VKM Nr.21 Dt.20.01.2021

VKM Nr.1160 Dt.30.12.2020

VKM Nr.1157 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1150 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1145 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1144 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1136 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1135 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1134 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1132 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1133 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1131 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1130 Dt.24.12.2020

VKM Nr.1112 Dt16.12.2020

VKM Nr.1110 Dt.28.12.2020

VKM Nr.1108 Dt.28.12.2020

VKM Nr.1101 Dt.16.12.2020

VKM Nr.1100 Dt.16.12.2020

VKM Nr.1051 Dt.21.12.2020

VKM Nr.1048 Dt.9.12.2020

VKM Nr.1047 Dt.16.12.2020

VKM Nr. 1035 Dt. 16.12. 2020

VKM Nr. 1034 Dt. 16.12. 2020

VKM Nr.1010 Dt.09.12.2020

VKM Nr.1009 Dt.09.12.2020

VKM Nr.980 Dt.02.12.2020

VKM Nr.979 Dt.2.12.2020

VKM Nr.978 Dt.02.12.2020

VKM NR.977 Dt.02.12.2020

VKM Nr.937 Dt.25.11.2020

VKM Nr. 936 Dt.25.11.2020

VKM Nr.935 Dt.25.11.2020

VKM Nr.910 Dt.18.11.2020

VKM Nr.909 Dt.18.11.2020

VKM Nr.887 Dt.04.11.2020

VKM Nr.880 Dt.11.11.2020

VKM Nr.879 Dt.11.11.2020

VKM Nr.825 Dt.23.10.2020

VKM NR.824 Dt.21.10.2020

VKM Nr.794 Dt.07.10.2020

VKM Nr.762 Dt.2020.23.09

VKM Nr.761 Dt.2020.23.09

VKM Nr.760 Dt.2020.23.09

VKM Nr.759 Dt.2020.23.09

VKM Nr.758 Dt.2020.23.09

VKM Nr.757 Dt.2020.23.09

VKM Nr.732 Dt.2020.16.09

VKN Nr.731 Dt.2020.16.09

VKM Nr.730 Dt.2020.16.09

VKM Nr.713 Dt.2020.09.09

VKM Nr.709 Dt.2020.09.09

VKM Nr.688 Dt.2020.03.09

VKM Nr.687 Dt.2020.02.09

VKM Nr.685 Dt.2020.02.09

VKM Nr650 Dt.2020.13.08

VKM Nr.649 Dt.2020.13.08

VKM Nr.635 Dt.2020.29.07

VKM Nr.633 Dt.2020.29.07

VKM Nr.629 Dt.2020.29.07

VKM Nr.646 Dt.2020.03.08

VKM Nr.645 Dt.2020.03.08

VKM Nr.644 Dt.2020.03.08

VKM Nr.643 Dt.2020.03.08

VKM Nr.634 Dt.2020.29.07

VKM Nr.592 2020.22.07

VKM Nr.630 2020.29.07

vendim- 2020-29-07-631

vkm 587 22.07.2020

vkm 586 22.07.2020

vkm 583 22.07.2020

vkm 562 15.7.2020

vkm 561 15.7.2020

vendim-2020-07-09-543

vendim-2020-07-08-540

VENDIM Nr.525

VENDIM Nr.524

vendim-2020-06-17-489

vendim-2020-06-10-469

vendim-2020-06-10-468

vendim-2020-06-03-444

vendim-2020-06-03-443

vendim-2020-06-03-442

vendim-2020-06-03-441

vendim-2020-05-19-401

vendim-2020-05-28-423

vendim-2020-05-27-420

vendim-2020-05-06-375

vendim-2020-05-06-374

vendim-2020-05-04-360

akt-normativ-2020-04-17-16

vendim-2020-04-07-280

vendim-2020-04-09-7

vendim-2020-04-09-282

vendim-2020-04-10-284

vendim-2020-04-15-9

vendim-2020-04-15-306

vendim-2020-04-16-305

vendim-2020-04-16-307

vendim-2020-04-16-311

vendim-2020-04-17-11

vendim-2020-04-17-12

vendim-2020-04-18-312

vendim-2020-04-22-13

vendim-2020-04-23-341

vendim-2020-04-25-342

vendim-2020-04-27-343

vendim-2020-04-25-15

URDHËR Nr.45, datë 5.3.2020

Vendim Nr.3, datë 27.3.2020

VENDIM Nr.199, datë 4.3.2020-PËR MIRATIMIN E DOKUMENTEVE STANDARTE TË PROCEDURËS SË PROKURIMIT-merged

VENDIM Nr.202, datë 5.3.2020-PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR BANESAT INDIVIDUALE

VENDIM Nr.212, datë 11.3.2020-PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT TË OBJEKTEVE ARSIMORE

Vendim Nr.254, datë 27.3.2020

vendim-2020-03-11-213

vendim-2020-03-18-228

vendim-2020-03-25-1

vendim-2020-03-30-4

VENDIM Nr.103, datë 5.2.2020-PËR CAKTIMIN E AKSHIT SI NJËSI ZBATUESE PËR NGRITJEN E PORTALIT

VENDIM Nr.129, datë 13.2.2020-PËR SHPALLJEN E ZONËS SË RE PËR ZHVILLIM ,DURRËS

VENDIM Nr.130, datë 13.2.2020-PËR CAKTIMIN E FSHZH SI NJËSI ZBATUESE NË BASHKINË DURRËS

VENDIM Nr.131, datë 13.2.2020-PËR CAKTIMIN E FSHZH SI NJËSI ZBATUESE NË BASHKINË KAVAJË

VENDIM Nr.132, datë 13.2.2020-PËR CAKTIMIN E FSHZH SI NJËSI ZBATUESE NË BASHKINË KRUJË

VENDIM Nr.133, datë 13.2.2020-PËR CAKTIMIN E FSHZH SI NJËSI ZBATUESE NË BASHKINË LEZHË

VENDIM Nr.134, datë 13.2.2020-PËR CAKTIMIN E FSHZH SI NJËSI ZBATUESE NË BASHKINË LEZHË 2

VENDIM Nr.135, datë 13.2.2020-PËR CAKTIMIN E FSHZH SI NJËSI ZBATUESE NË BASHKINË VORË

VENDIM Nr.143, datë 13.2.2020-PËR PROCEDURAT PË LËSHIMIN E AUTORIZIMIT PËR SUBJEKTET E RINDËRTIMIT

VENDIM Nr.164, datë 19.2.2020-PËR CAKTIMIN E FSHZH SI NJËSI ZBATUESE NË BASHKINË DURRËS ZONA 4

VENDIM Nr.186, datë 26.2.2020-PËR CAKTIMIN E NJËSIVE ZBATUESE PËR RINDËRTIMIN E SHTËPIVE INDIVIDUALE

VENDIM N,489, datë 17.6.2020-PËR PËRDORIMIN E FONDIT TË RINDËRTIMIT PËR FINANCIMIN E RIKONSTRUKSIONIT TË BANESAVE INDIVIDUALE DHE NJËSIVE TË BANIMIT NË NDËRTESA(PALLAT) NË BASHKITË KAMZË DHE KAVAJË

VENDIM Nr. 811, datë 13.12.2019 – PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 704, DATË 30.10.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2019, MIRATUAR PËR MINISTRINË E MBROJTJES, PËR RIKONSTRUKSIONIN DHE RINDËRTIMIN E BANESAVE TË PREKURA NGA TËRMETI I DATËS 21.9.2019, NË QARQET TIRANË DHE DURRËS”

VENDIM Nr. 887, datë 24.12.2019 – PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE DHE TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR PËR HARTIMIN DHE MIRATIMIN E PLANIT TË DETYRUAR VENDOR, SI DHE PROCEDURËS SË MIRATIMIT TË LEJEVE TË ZHVILLIMIT/NDËRTIMIT, NË RASTET E FATKEQËSISË NATYRORE

vendim-2019-11-27-750_Per shpalljen e gjendjes se fatkqesise natuyrore ne qarqet durres dhe tirane

vendim-2019-11-29-1_Per caktimin e drejtuesve qendrore te operacionit per menaxhimin e fatkeqesise natyrore ne qarqet durres dhe tirane

vendim-2019-11-29-751_Per disa shtesa ne VKM 750 dt 27.11.2019 te KM per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore ne qarqet tirane durres

vendim-2019-11-30-3_Per akomodimin e perkohshem te te demturave per shkak te fatkeqesise natyrore ne qarqet Durres Tirane dhe lezhe ne strukturat akomoduese

vendim-2019-11-30-753_Per perkrahjen sociale dhe finaciare te familjeve te viktimave te termetit te dt 26 nentor 2019

vendim-2019-11-30-754_Per organizimin e akomodimit te perkohshem te te demturave per shkalk te fatkeqesise natyore ne qarqet Durres Tirane dhe Lezhe ne strukturat akomoduese

vendim-2019-12-05-4_Per caktimin e koordiantorit kombetar per vleresimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesia natyrore

vendim-2019-12-11-796_Amendimi i VKM 408_2015

vendim-2019-12-12-5_per propozimin e KM per zgjatjen e afatit te gjendjes se fatkeqesise natuore deri ne dt 31.03.2020

vendim-2019-12-13-810_Per propozimin e kuvendit per dhenien e pelqimit per zgjatjen e afatit te gjendjes se fatkeqesise natyrore

vendim-2019-12-16-6_Per menaxhimin e mbetjeve te krijuara nga termeti i dt 26 nentor 2019

vendim-2019-12-18-7_Per percaktimin e procedurave te administrimit dhe shperndarjes se mallraave dhuruar nga donatore te huaj

vendim-2019-12-18-143_vendim i Kuendit per dhenien e pelqimit per zgjatjen e afatit te gjendjes se jashtezakonshme

vendim-2019-12-24-878_Per funksionimin e Komitetit Shteteror te Rindertimit

vendim-2019-12-24-885_Amendimi i VKM 750_27_11_2019 per shpalljen e gjendjes se fatkeqesise natyrore

vendim-2019-12-24-905_Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për kompensimin e shpenzimeve për akomodim dhe ushqim të të dëmtuarve nga fatkeqësia natyrore

vendim-2020-01-06-5_Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për perfitimin nga programi i granteve te rindertimit dhe projektet model

vendim-2020-01-06-6_Për kushtet, kriteret dhe procedurat për zbatimin e masave të rimëkëmbjes ekonomike

vendim-2020-01-06-7_Për kushtet dhe procedurën për shpronësimet dhe_ose shkëmbimin e pronës, për interes publik, në funksion të procesit të rindërtimit

vendim-2020-01-10-9_Per caktimin e AKPT njesi zbatuese per hartimin e PDyV

vendim-2020-01-10-10 vendim-2020-01-10-11_Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Rindërtimin

vendim-2020-01-22-45_Shpallja e zones se re per zhvillim_Shijak

vendim-2020-01-22-46_shpallja e zones se re per zhvillim_Lac_Kurbin

vendim-2020-01-29-61_shpallja e zones se re per zhvillim_Bubq_Kruje

vendim-2020-01-29-62_Shpallja e zones se re per zhvillim Durres_Durres

vendim-2020-01-29-63_Shpallja e zones se re per zhvillim_Fushe Kruje_Kruje

vendim-2020-01-29-64_Shpallja e zones se re per zhvillim_Kavaje_Kavaje

vendim-2020-01-29-65_Shpallja e zones se re per zhvillim Lac_Kurbin

vendim-2020-01-29-66_Shpallja e zones se re per zhvillim_Vore_Vore

vendim-2020-01-31-78_Shpallja e zones se re per zhvillim_NA_4_8_Zona 5 Maji_Tirane

vendim-2020-01-31-79_Shpallja e zones se re per zhvillim_NJA_1_Zona Autotraktori

vendim-2020-01-31-80_Shpallja e zones se re per zhvillim_NJA 6_Zona Kombinat

vendim-2020-01-31-81_Shpallja e zones se re per zhvillim_NJA 11_UBT_Tirane

vendim-2020-01-31-82_Shpallja e zones se re per zhvillim_Baldushk_Tirane

vendim-2020-01-31-83_Shpallja e zones se re per zhvillim_Ndroq_Tirane

vendim-2020-01-31-84_Shpallja e zones se re per zhvillim_Peze_Tirane

vendim-2020-01-31-85_Shpallja e zones se re per zhvillim_Vaqarr_Tirane

vendim-2020-01-31-86_Shpallja e zones se re per zhvillim_Zall Herr_Tirane

VENDIM~4

vendim-2020-01-10-10-PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2020

vendim-2020-01-15-26

VKM Nr_44_date 22.1.2020_Shpallja e zones se re per zhvillim_Thumane_Kruje

VKM nr.904 dt 26.12.2019_për përcaktimin e rregullave, të kategorive prioritare, masës se perfitmit nga programet rindertimit

VKM Nr.878, datë 24.12.2019-PËR PËRBËRJEN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT SHTETËROR TË RINDËRTIMIT

VKM Nr.887, datë 24.12.2019-PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE NË RASTET E FATKEQËSISË NATYRORE

vendim-2019-12-30-886