Shijak ZD Individuale

  • Postuar më 22/12/2021

PDyV Shijak ZD 34 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :22.12.2021

PDyV Shijak ZD 25 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :20.05.2021

0.Vendim nr.296 dt.20.05.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 25 banesa individuale, Bashkia Shijak

PDyV Shijak ZD 22 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :04.03.2021

0.Vendim nr.99 dt.04.03.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 22 banesa individuale, Bashkia Shijak

PDyV Shijak ZD 147 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :25.09.2020

0.Vendim nr.1202 dt.25.09.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 147 banesa individuale, Bashkia Shijak

PDyV Shijak ZD 567 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :