Rrogozhinë ZD Individuale

  • Postuar më 02/06/2021

PDyV Rrogozhinë ZD 56 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :02.06.2021

0.Vendim nr.151 dt.02.06.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 56 banesa individuale, Bashkia Rrogozhinë

7. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Rrogozhinë

8. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Lekaj

9. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Kryevidh

10. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Gosë

PDyV Rrogozhinë ZD 148 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :16.11.2020

0.Vendim nr.354 dt.16.11.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 148 banesa individuale, Bashkia Rrogozhinë

8. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Gosë

9. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Kryevidh

10. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Lekaj

11. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Rrogozhinë

12. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Sinaballaj