Lezhë ZD Individuale

  • Postuar më 01/06/2021

PDyV Lezhë ZD 42 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar: 01.06.2021

0.Vendim nr.210 dt.01.06.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 42 banesa individuale, Bashkia Lezhë

1.Dokumenti i Raportit Analiza-Strategjia-Plani-Rregullorja

2. Vlerësimi Strategjik Mjedisor

3. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Balldren

4. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Blinisht

5. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Dajç

6. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Kallmet

7. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Klosh

8. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Lezhë

9. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Shëngjin

10. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Shënkoll

11. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Zejmen

12. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Balldren

13. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Blinisht

14. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Dajç

15. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Kallmet

16. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Kolsh

17. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Lezhë

18. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Shëngjin

19. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Shënkoll

20. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Zejmen

PDyV Lezhë ZD 194 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :30.08.2021

0. Vendim nr.337 datë 30.08.2021 Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 194 banesa individuale, Bashkia Lezhë

1. Dokumenti i Raportit Analiza-Strategjia-Plani-Rregullorja

2. Vlerësimi Strategjik Mjedisor

3. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Balldren

4. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Blinisht

5. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Dajç

6. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Kallmet

7. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Kolsh

8. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Lezhë 

9. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Shëngjin

10. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Shënkoll

11. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Ungrej

12. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Njësia Administrative Zejmen

13. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Balldren

14. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Blinisht

15. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Dajç

16. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Kallmet

17. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Kolsh

18. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Lezhë

19. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Shëngjin

20. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Shënkoll

21. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Ungrej

22. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike Njësia Administrative_Njësia Administrative Zejmen