Kurbin ZD Individuale

  • Postuar më 10/05/2021

PDyV Kurbin ZD 42 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :10.05.2021

0.Vendim nr.7 dt.10.05.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 42 banesa individuale, Bashkia Kurbin

PDyV Kurbin ZD 35 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :08.03.2021

0.Vendim nr.1 dt.08.03.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 35 banesa individuale, Bashkia Kurbin

PDyV Kurbin ZD 22 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :28.01.2021

0.Vendim nr.1 dt.28.01.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 22 banesa individuale, Bashkia Kurbin

PDyV Kurbin ZD 109 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :21.12.2020

0.Vendim nr.13 dt.21.12.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 109 banesa individuale, Bashkia Kurbin

PDyV Kurbin ZD 231 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :28.09.2020

0.Vendim nr.7 dt.28.09.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 231 banesa individuale, Bashkia Kurbin