Kamëz ZD Individuale

  • Postuar më 31/12/2021

PDyV Kamëz ZD 59 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :31.12.2021

0.Vendim nr.2047 dt.31.12.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 59 banesa individuale, Bashkia Kamëz

6. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Paskuqan

PDyV Kamëz ZD 139 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :28.12.2020

0.Vendim nr.641 dt.28.12.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 139 banesa individuale, Bashkia Kamëz

6. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Paskuqan

PDyV Kamëz ZD 177 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :19.10.2020

0.Vendim nr.525 dt.19.10.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 177 banesa individuale, Bashkia Kamëz

6. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Paskuqan