Durrës ZD Kolektive

  • Postuar më 05/03/2021

PDyV ZD për 1 banesa kolektive

Në fuqi

miratuar:05.03.2021

1.Vendim nr 19 05.03.2021 Për Miratimin e Planit të Detyruar Vendor Për Zonën e Dëmtuar Pikësore për 1 banesë kolektive Bashkia Durrës.

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 1 banesa Kolektive

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike

Draft Rishikim PDyV ZD për 1 banesë kolektive 5 banesa individuale

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 1 banesë kolektive dhe 5 banesa individuale

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike

PDyV ZD për 3 banesa kolektive

Në fuqi

miratuar:29.10.2020

1. Vendim nr. 616 dt. 29.10.2020 “Për miratimin e PDyV ZD për 3 banesa kolektive”

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 3 banesa Kolektive

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike

PDyV ZD për 6 banesa kolektive

Në fuqi

miratuar:20.10.2020

1. Vendim nr. 611 dt. 20.10.2020 “Për miratimin e PDyV ZD për 6 banesa kolektive”

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 6 banesa Kolektive

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike

PDyV ZD për 7 banesa kolektive

Në fuqi

miratuar:15.10.2020

1. Vendim nr. 609 dt.15.10.2020 “Për miratimin e PDyV ZD për 7 banesa kolektive”

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 7 banesa Kolektive

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike

PDyV ZD për 4 banesa kolektive

Në fuqi

miratuar:03.09.2020

1. Vendim nr. 596 dt. 03.09.2020 “Për miratimin e PDyV ZD për 4 banesa kolektive”

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 4 banesa Kolektive

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike

PDyV ZD për 5 banesa kolektive

Në fuqi

miratuar:03.09.2020

1. Vendim nr. 596 dt. 03.09.2020 “Për miratimin e PDyV ZD për 5 banesa kolektive”

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 5 banesa Kolektive

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike

PDyV ZD për 4 banesa kolektive

Në fuqi

miratuar:18.08.2020

1. Vendim nr. 591 dt. 18.08.2020 “Për miratimin e PDyV ZD për 4 banesa kolektive”

2. Dokumenti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara Pikësore, 4 banesa Kolektive

3. Planvendosjet e gjurmëve të propozuara për banesat kolektive dhe Projekt-Ideja Arkitektonike