Durrës ZD Individuale

  • Postuar më 01/10/2021

PDyV Durrës ZD 39 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :01.10.2021

0.Vendim nr. 102 dt.01.10.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 39 banesa individuale, Bashkia Durrës

8. Harta e Përdorimit të Tokës dhe Projektimit Urban_Sukth

9. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Durrës

10. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Ishëm

11. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Katund i Ri

12. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia_Manëz

13. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia_Rrashbull

14. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Sukth

PDyV Durrës ZD 130 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :30.03.2021

0.Vendim nr.27 dt.30.03.2021 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 130 banesa individuale, Bashkia Durrës

8. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Sukth

9. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Durrës

10. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Ishëm

11. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Katund i Ri

12. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia_Manëz

13. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia_Rrashbull

14. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Sukth

PDyV Durrës ZD 73 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :23.11.2020

0.Vendim nr.623 dt.23.11.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 73 banesa individuale, Bashkia Durrës

8. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Rrashbull

9. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Sukth

10. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Ishëm

11. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Katund i Ri

12. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia_Rajoni nr.1

13. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia_Rajoni nr.4

14. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia_Rajoni nr.5

15. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Rrashbull

16. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Sukth

PDyV Durrës ZD 141 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :13.10.2020

0.Vendim nr.606 dt.13.10.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 141 banesa individuale, Bashkia Durrës

8. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Rrashbull

9. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Sukth

10. Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Inxhinierike_Njësia Administrative Ishëm

PDyV Durrës ZD 257 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :02.10.2020

0.Vendim nr.602 dt.02.10.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 257 banesa individuale, Bashkia Durrës

PDyV Durrës  ZD 153 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar : 07.10.2020

0.Vendim nr.605 dt.07.10.2020 ” Për miratimin e PDyV për zonat e dëmtuara pikësore, për 153 banesa individuale, Bashkia Durrës

PDyV Durrës ZD 279 Banesa Individuale

Në fuqi

miratuar :09.09.2020