Programi EU4Schools 1- Ja shkollat që do të rindërtohen nga Bashkimi Europian

  • Postuar më 10/09/2020

BE për Shkollat

“BE për Shkollat” është një program i cili financohet nga Bashkimi Evropian në përgjigje të procesit të rimëkëmbjes pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Ky Program po zbatohet nga UNDP në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptare. Ai synon të ofrojë mbështetje për qytetarët shqiptarë në njëmbëdhjetë bashki të prekura, përkatësisht: në Krujë, Durrës, Kurbin, Kamëz, Kavajë, Tiranë, Mirditë, Lezhë, Rrogozhinë, Shijak, Vorë, me fokus në fushën e arsimit. Programi është pjesë e angazhimit financiar të Bashkimit Evropian gjatë Konferencës Ndërkombëtare të Donatorëve, të mbajtur në Bruksel më 17 shkurt 2020. Objektivi i përgjithshëm i këtij programi është të ofrojë mbështetje për qeverisjen vendore dhe qendrore për rimëkëmbjen përmes riparimit dhe rindërtimit të objekteve arsimore, me qëllim pakësimin e humbjeve sociale dhe ekonomike të shkaktuara nga tërmeti i 26 nëntorit.

Objektivat specifike janë:
1. Ofrimi i mbështetjes për riparimin dhe rindërtimin e objekteve arsimore, përfshirë këtu edhe pajisjen me mobilie dhe pajisje bazë, në bashkitë e prekura nga tërmeti, sipas standardeve evropiane;
2. Garantimi i një transparence, llogaridhënieje dhe gjithëpërfshirjeje të shtuar në procesin e rimëkëmbjes; dhe
3. Përmirësimi i kapaciteteve të qeverisjes qendrore dhe vendore në përshpejtimin e proceseve të rimëkëmbjes, sipas standardeve më të larta ndërkombëtare.

http://eu4schoolsportal.al/