Fjala e Zëvendës Kryeministrit Ahmetaj sot në Kuvend

  • Postuar më 12/05/2022

Raporti i Autoritetit të Konkurrencës është një dritë mbi të gjitha problematikat që shfaq
tregu, treg i vogël apo treg i hapur, treg me probleme në transparencë apo treg me
probleme në monopolet e mundshme dhe në anën tjetër, të gjithë instrumentet që ka
shteti, që i lejon shtetit një demokraci ose një shtet në demokraci dhe në ekonomi të
hapur tregu për të ndërhyrë dhe për të ruajtur balancat, pra ky është thelbi.
Ndërkohë që, sigurisht, është temë e politizuar dhe është legjitime të jetë e politizuar,
sepse kemi qëndrime të ndryshme për sa i përket ndërhyrjes së shtetit në treg, është
qesharake, është edhe ironike që në njërën anë, pjesa e djathtë që duhet të ishte
ndryshe është për ndërhyrje të madhe në treg dhe pjesa e majtë është për ekonomi të
pastër tregu por, siç e ka treguar, me ndërhyrje sociale të drejtpërdrejta.
Të thuash që çmimet janë rritur për arsye të tregut të brendshëm, në mirëkuptim politik
do ta quaja të qëllimshme, profesionalisht do ta quaja, nuk dua ta përdor fjalën,
profesionalisht do ishte e rëndë fjala, por po e quaj politike të qëllimshme. Të gjitha
statistikat, analizat botërore, rajonale apo edhe të vendit tregojnë konseguencë të rritjes
së çmimeve për shkak të krizës energjetike që erdhi për ato arsye të cituara
ndërkombëtarisht por edhe lokalisht dhe çmimet e mallrave apo produkteve të
ndryshme duke filluar që nga ushqimet dhe deri ato të ndërmjetmet, për shkak të
invazionit rus në Ukrainë.
E kemi sjellë me fakte, e kemi sjellë me shifra, por gjithsesi e pranoj politikisht që të
quhet sikur ishte, nga ana juaj, pra politikisht, është fenomen lokal, profesionalisht e
theksoj që është përtej asaj që thuhet si fjalë për ndonjë të paditur. Tani, çfarë bën
shteti? Po çfarë janë të dyja ndërhyrjet që ka bërë qeveria me grupet për transparencën
e çmimeve, çfarë është? Çfarë mund të bëjë një qeveri më shumë se sa të ndërhyjë për
transparencën e çmimeve? Sa efektive është? Për mendimin tim është shumë efektive.
Pse? Shikoni nivelin e inflacionit. Niveli i inflacionit reflekton pak a shumë rritjen
proporcionale të çmimeve ndërkombëtare dhe importimin e inflacionit këtu. Të thuash
që shteti bën biznes me senjorazhin, po jua shpjegoj qytetarëve çfarë do të thotë
senjorazhi se është leksioni i parë në makroekonomi, është e ardhura shtesë që vjen
momentalisht nga e rritja e çmimeve. Momentalisht, pse momentalisht? Sepse inflacioni
rëndon, godet konsumin, që do të thotë që shteti nuk bën dot biznes me rritjen apo
buxhetin, nuk bën dot biznes, është alfa e gjësë, është të shtrembërosh, unë po ja vë
qëllimshmërisë, nuk po ja vë pjesës tjetër, padijes, nuk po ja vë asaj, po ja vë
qëllimshmërisë dhe po, nëse ka 2 lekë të ardhura më shumë, janë shpërndarë.
Ku janë shpërndarë? Janë shpërndarë e para tek energjia. Tek energjia subvencioni
shkon 200 milionë dollarë, i bëni llogaritë mbrapsht, llogaritë mbrapsht i keni bërë gjithë
kohës me gjithë atë inkuizicionin pervers që shprehni pafundësisht e pafundësisht. Janë
shpërndarë në paketën sociale, do shpërndahen prapë në paketën sociale, këtë do
bëjmë. Tek energjia 200 milionë, nuk paguan asnjë qytetar asnjë lek më tepër, asnjë
biznes i vogël asnjë lek më tepër. Ku e keni parë, më jepni një shembull në Europë, një
tek, ose në botë po deshët, tek, në vende të mëdha. A e dini që së fundmi Spanja dhe
Portugalia kanë kërkuar të dalin nga Rregullat Bazë të Unionit të Energjisë, për shkak
se nuk e përballojnë dot, ndërsa ne kemi marrë përsipër që qytetarëve t’ua

subvencionojmë, po e them thjeshtë, t’ua paguajmë çdo cent nga çmimi i rritur i
energjisë për shkak të krizës energjetike në botë dhe për shkak të luftës, invazionit në
Ukrainë.
Po pjesa tjetër? Se iu referua Ministrja me statistika, flitet me statistika dhe politikisht,
statistika tregon që ne kemi ndërhyrë aty ku çmimet janë rritur, tek shporta ne kemi
ndërhyrë drejtpërdrejtë. Po kemi ndihmuar edhe sektorët, po u bënë tre herë, pa
mendojeni një herë, është tërmeti, po shkon mbi 1.1 miliardë injektimi dhe e lexoni
besoj raportin e Bankës Botërore që është një nga tre elementët kyç të rritjes
ekonomike, një nga tre elementet kyç të injektimit të rritjes ekonomike dhe duhet të
shikojmë konsumin sepse inflacioni mund të godasë konsumin dhe momentin që godet
konsumin asnjë nga ju s’duhet të gëzohet për një spirale të mundshme negative
ekonomike.
Çfarë, prapë ajo historia që do zoti marrim pushtetin mbi fatkeqësi? Nuk ndodh.
Përsa i përket konkurrencës në treg, sigurisht që gjithmonë do ketë probleme, kanë
probleme vendet e mëdha, bëjnë hetime për kompanitë e mëdha, dhe deri sot tek
diskutimet që bëjmë për tregun e vogël të Shqipërisë, janë legjitime të gjitha hetimet, të
gjitha investigimet, të gjitha debatet, pse? Se duhet mbrojtur konsumatori. Praktikisht,
ne të gjithë, shumica jonë këtu jemi për të mbrojtur konsumatorin, pa dëmtuar
konkurrencën e lirë dhe kur vihet këtu flitet për Autoritetin, hajde ta pajisim autoritetin
me instrumente më shumë nëse kemi problematika. Nuk po them që autoriteti është
perfekt, po Autoriteti ka rekorde gjithmonë e në rritje, pozitive; dhe dua t’ju them edhe
një gjë tjetër, në qoftë se profesionalisht doni të mbroni ose të godisni një fenomen të
drejtë ose të gabuar, shikoni çfarë ndodh në treg, shikoni çfarë ndodh në doganë.
Cilat kompani janë duke importuar? Sa kompani janë duke importuar? Sa janë marzhet
e fitimit? Sa janë marzhet e çmimeve të importuara etj, etj, në mënyrë që kur vihet e
flitet këtu, të flitet  jo përmbys por të flitet drejtpërdrejtë dhe për të vënë një tullë në atë
që mund të përmirësohet.
Dhe në raport me qeverinë, qeveria do vazhdojë të bëjë investime strategjike, nuk
diskutohet fare, do vazhdojë që ta aplikojë ligjin për investime strategjike; ligji për
investimet strategjike është i hapur, nuk është një korridor i mbyllur, është i hapur për
këdo që e konsideron në bazë të ligjit dhe referencave ligjore të sakta, kuantitative,
numerike pra, të vijnë të paraqesin kërkesa për investime strategjike ashtu siç e kemi
parashikuar në ligj.
Dhe së fundmi dua të them që, po, po të shohësh të ardhurat nga tatimet dhe doganat,
janë në rritje. Akoma po shohim rritje të konsumit, gjë që duhet të gëzoheni dhe më
besoni që e gjithë shtesa e të ardhurave do shkojë për dy shtylla kryesore, një për
investimet publike, për t’i furnizuar më tej akoma dhe e dyta që është më e rëndësishme
sesa e para në këndvështrimin tim, për paketa të mundshme sociale, se një qeveri nuk
mendon sot për sot, mendon për atë që do të ndodhë pasnesër apo që do ndodhë pas
një viti, se nuk e kemi në dorë çfarë ndodh në Ukrainë, nuk e kemi në dorë as çfarë

mund të ndodhë përtej Ukrainës, kështu që një qeveri ka këtë detyrë, të mendojë për
sot, të mendojë për nesër, të mendojë edhe për pas një viti e të mendojë për pas disa
vitesh.
Faleminderit