Thumanë

  • Postuar më 23/04/2020

Rishikim PDyV

Në fuqi

miratuar: 2020

1.Raporti i Rishikimit të Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1, Thumanë

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1, Thumanë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1, Thumanë

Rishikim PDyV

miratuar: 18.11.2020

0.Vendim nr.240 dt.18.11.2020 “Për miratimin e rishikimit të PDyV për Zonën e Re për Zhvillim,Zona 1,Thumanë
1.Raporti i Rishikimit të Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1, Thumanë
2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1, Thumanë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1, Thumanë

4.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1, Thumanë

Rishikim PDyV
miratuar: 02.10.2020

0.Vendim nr.205 dt.02.10.2020 “Për miratimin e rishikimit të PDyV për Zonën e Re për Zhvillim,Zona 1,Thumanë
1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1, Thumanë
2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1, Thumanë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1, Thumanë
4.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1, Thumanë
5.Skema e apartamenteve dhe banesave koletive , Zona 1, Thumanë


miratuar: 27.02.2020

0.Vendim nr.47 dt.27.02.2020 “Për miratimin e PDyV per Zonen e Re te Zhvillimit 1, Njesia Administrative Thumane, Bashkia Kruje”

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1, Thumanë

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1, Thumanë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1, Thumanë

4.Harta e Infrastrukturës së Transportit, Zona 1, Thumanë

5.Skema e apartamenteve dhe banesave koletive , Zona 1, Thumanë