Lezhë 1+2

  • Postuar më 31/03/2021

Lezhë 1+2

Rishikim PDyv

në fuqi

miratuar: 31.03.2021

0. Vendim 88 dt.31.03.2021 “Për Miratimin e Rishikimit të Planit të Detyruar Vendor PDyV, ZRZH 2 Lezhë, Bashkia lezhë”

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara, Zona 2, Lezhë

2.Harta e projektimit urban për Zonën e Dëmtuar, Zona 2, Lezhë

Rishikim PDyv

miratuar: 05.03.2021

0. Vendim 51 dt.05.03.2021 “Për Miratimin e Rishikimit të Planit të Detyruar Vendor PDyV, ZRZH 2 Lezhë, Bashkia lezhë”

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara, Zona 2, Lezhë

2.Harta e projektimit urban për Zonën e Dëmtuar, Zona 2, Lezhë

Rishikim PDyv

në fuqi

miratuar: 19.02.2021

0. Vendim 29 dt.19.02.2021 “Për Miratimin e Rishikimit të Planit të Detyruar Vendor PDyV, ZRZH 1 Lezhë, Bashkia lezhë”

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara, Zona 1, Lezhë

2.Harta e përdorimit të tokës për Zonën e Dëmtuar, Zona 1, Lezhë

3.Harta e projektimit urban për Zonën e Dëmtuar, Zona 1, Lezhë

miratuar: 02.04.2020

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonat e Dëmtuara, Zona 1 dhe 2, Lezhë

2.Harta e përdorimit të tokës për Zonën e Dëmtuar, Zona 1, Lezhë

3.Harta e përdorimit të tokës për Zonën e Dëmtuar, Zona 2, Lezhë

4.Harta e projektimit urban për Zonën e Dëmtuar, Zona 1, Lezhë

5.Harta e projektimit Urban për Zonën e Dëmtuar, Zona 2, Lezhë

6.Harta e Infrastrukturave për Zonën e Dëmtuar, Zona 1, Lezhë

7.Harta e Infrastrukturave për Zonën e Dëmtuar, Zona 2, Lezhë

8.Harta e Prerjeve të Rrugëve për Zonat e Dëmtuara, Zona 1 dhe 2, Lezhë

9.Skema e Apartamenteve dhe Banesave Kolektive për Zonat e Dëmtuara, Zona 1 dhe 2, Lezhë