Krujë

  • Postuar më 29/09/2020

Rishikim i PDyV

në fuqi

miratuar: 29.09.2020

0.Vendim nr.199 dt.29.09.2020 ” Për miratimin e Rishikimit të PDyV për zonën e re pë zhvillim zona 1 Bashkia Krujë

1.Raporti i Rishikimit të Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1 Krujë

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1 Krujë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1 Krujë

4.Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Rrjetit Inxhinierik, Zona 1 Krujë-1

5.Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Rrjetit Inxhinierik, Zona 1 Krujë-2

6.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-1

7.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-2

miratuar: 27.03.2020

0.Vendim nr.58 date 27.03.2020 “Vendim per miratimin e PDyV per Zonen e Re te Zhvillimit 1, Njesia Administrative Kruje, Bashkia Kruje ”

1.Raporti i Planit të Detyruar Vendor për Zonën e Re për Zhvillim, Zona 1 Krujë

2.Harta e përdorimit të tokës, Zona 1 Krujë

3.Harta e projektimit urban, Zona 1 Krujë

4.Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Rrjetit Inxhinierik, Zona 1 Krujë-1

5.Harta e Infrastrukturës së Transportit dhe Rrjetit Inxhinierik, Zona 1 Krujë-2

6.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-1

7.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-2

8.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-3

9.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-4

10.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-5

11.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-6

12.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-7

13.Skema e apartamenteve dhe Banesave kolektive, Zona 1 Krujë-8

14.Harta e rialokimit,Zon 1 Krujë