Nga 21 Prilli fillojnë aplikimet për përfitimin e ndihmës financiare nga paketa e dytë e mbështetjes

  • Postuar më 18/04/2020

Të gjithë individët e punësuar, të cilët përfitojnë nga masat mbështetëse të parashikuara në paketën e dytë financiare të hartuar nga qeveria, mund të marrin më shumë informacion mbi kriteret e përfitimit, masën e shpërblimit dhe mënyrën e aplikimit, në linkun e mëposhtëm të vënë në dispozicion nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Aplikimet fillojnë ditën e martë në 21 prill 2020.

https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1374/paketa-e-ndihmes-financiare-nr2-njihuni-me-menyren-e-aplikimit-per-te-perfituar-ndihmen-financiare-sipas-vkm-nr-305-date-16042020?fbclid=IwAR2UZIH6J5AHTzz4tRKHAP6WugNwtq5Nnbm0c9w2QugWN42hcaVQ22LSvz8