Thumanë, Krujë – Një tjetër kantier ku po merr formë dita-ditës lagjia e re me të gjithë infrastrukturën e nevojshme, rrugët, ndiricimin, sinjalistikën, banesat individuale dhe gati për hedhjen e themeleve të pallateve.

  • Postuar më 09/12/2020

Kanë përfunduar punimet për shtrimin e segmenteve rrugore dhe asfaltimi, linjat e ujësjellësit, rrjeti i kanalizimeve dhe furnizimit me energji elektrike si dhe rrjeti i telekomunikacionit edhe në lagjen e re në Thumanë.

Janë në ndërtim 35 banesa individuale nga 158 të tilla në total dhe së shpejti hidhen themelet edhe për 14 pallate për akomodimin e 278 familjeve brenda lagjes së re në Thumanë.