Shkolla nëntëvjeçare “Ahmetaq” në Vorë, nga 3D në realitet – meqë ra fjala një pyetje për përqeshësit e 3D: A e dalloni dot cilat foto janë të projektit e cilat të kantierit?

  • Postuar më 07/11/2020

Edhe kjo shkollë në 26 nëntor do të jetë gati, më e bukur, më e fortë e me kushte optimale sipas standardeve europiane, njësoj si në shkollat e Bashkimit Europian