Shkolla 9-vjeçare Neim Babameto, Durrës

  • Postuar më 13/10/2020

Shkolla 9-vjeçare Neim Babameto, Durrës, tashmë në fazën e fundit të projektit të rindërtimit, e së shpejti gati për të mirëpritur 1,064 nxënës, në hapësirat e reja me kapacitete të shtuara, infrastrukturë moderne, ambientet e gjelbra dhe rekreative, palestër, laboratorë dhe standarde optimale, e krahasueshme dhe pa asnjë dallim me gjithë të ngjashmet e saj kudo në Europë.