Petrelë, Tiranë – Kantieri i rindërtimit të shkollës nëntëvjeçare, njëra nga 14 shkollat e reja të Tiranës

  • Postuar më 24/11/2020

(gjithsej në kryeqytet do të ngrihen 22 nga buxheti i shtetit + 9 nga donatorët) që po ngrihen më të mëdha, më të sigurta e shumë më të bukura dhe po e kthejnë me shpejtësi faqen e infrastrukturës arsimore në krejt zonën e prekur, duke e shndërruar fatkeqësinë e madhe në një mundësi të jashtëzakonshme për fëmijët, mësuesit, familjet, komunitetet, për të dalë shumë më të fortë se ç’ishim para tragjedisë