Marikaj, Vorë – Në shkollën e re “Ramazan Subashi”

  • Postuar më 04/12/2020

një projekt inxhinierik fantastik, me 9 klasa, 3 laboratorë, klasat e parashkollorit dhe ambientet teknike, rreth 4 mijë metër katrorë ndërtim dhe mbi 9 mijë metër katrorë sipërfaqe të jashtme oborri, palestra me konstruksion të veçantë beton arme, fushat sportive dhe sera, një risi që i përshtatet profilit të zonës por edhe funksionit si qendër komunitare.