Kavajë – Në një tjetë kantier atë të shkollës profesionale “26 Marsi”

  • Postuar më 05/09/2020

Kavajë – Në një tjetë kantier atë të shkollës profesionale “26 Marsi” e cila në këtë nëntor 2020, do të jetë gati për të pritur 624 nxënës, në ambientet e reja të projektuara me më shumë hapësirë e më parë, 18 klasa, 8 laboratore, ambientet sportive e të gjelbëruara . Në Kavajë do të rindërtohen nga e para 12 shkolla të reja