Ja dhe një tjetër shkollë, nëntëvjeçarja e Marikajt, “Ramazan Subashi”

  • Postuar më 23/11/2020

drejt përfundimit që në 26 nëntor të jetë gati, më e bukur, më e fortë ashtu si 155 shkolla që do të rilindin nga e para .

Një projekt inxhinierik fantastik, 9 klasa, 3 laboratorë, klasat e parashkollorit dhe ambientet teknike, rreth 4 mijë metër katrorë ndërtim dhe mbi 9 mijë metër katrorë sipërfaqe të jashtme oborri, palestra me konstruksion të veçantë beton arme, fushat sportive dhe sera, një risi që i përshtatet profilit të zonës por edhe funksionit si qendër komunitare.

RINDËRTIMI VAZHDON

**qentë le të lehin karvani do të ecë më shpejt përpara