5 Maji, Tiranë

  • Postuar më 01/03/2021

 

Duke ndjekur ecurinë e punimeve në kantierin e lagjes së re që për 14 muaj do të jetë një nga qendrat urbane, ekonomike, sociale më moderne në Shqipëri, me rreth 3500 apartamente për 11 mijë banorë, 5 objekte publike ndër të cilat edhe godina e përbashkët e tatime-doganave, 3 objekte arsimore, një shkollë profesionale dhe qendra e IT “Network 42”.

Ndërkohë qytetarët që do të shpronësohen me shkëmbim, do të marrin 100% të metrave katrorë që kanë sot, në një pallat, në një kuartier me ndërtim shumë herë më të mirë, më të fortë dhe më të bukur.

 Sot Rindërtimi është jo vetëm një proces i avancuar por dhe një shenjë e patjetërsueshme e besimit të qytetarëve ndaj nesh